Nahradzovanie stratených zubov, prípadne ich častí. Pomôžeme Vám dať úsmev opäť dokopy.

Štandardná aj nadštandardná protetika.
Snímateľné náhrady - celkové aj čiastočné.
Čiastočne snímateľné náhrady so zásuvnými spojmi.
Fixné náhrady - korunky a mostíky z kovokeramiky, inCeramu a zirkónia.
Fazety, inlaye, onlaye, overlaye z lisovanej a frézovanej keramiky.
Implantáty
Vyšetrenie porúch zhryzu.